In juli 2018 stelde de RSZ op een persconferentie de onlinedienst Bijklussen voor aan het publiek. Daarmee kunnen burgers en verenigingen kleine betaalde klussen onbelast aangeven bij de overheid.

Wat houdt bijklussen in?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. De klussen moeten op een lijst van toegelaten activiteiten staan.

De mogelijkheid om onbelast bij te verdienen bestaat voor werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden.

Klussen online aangeven

De klussen moeten online worden aangegeven bij de RSZ via de nieuwe onlinedienst Bijklussen. Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen. Als een burger in zijn vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, doet hij de aangifte zelf.

Eind 2018 had de RSZ al meer dan 11.000 aangiften ontvangen, waarvan zo’n 9.500 voor verenigingswerk en ongeveer 1.900 voor diensten van burger aan burger.

Meer informatie

Alle informatie over het bijklussen én de toegang tot de onlinedienst vindt u op bijklussen.be.