In 2019 lanceert de RSZ de website ikwilaanwerven.be. Die heeft tot doel om ondernemers die overwegen om werkgever te worden, te ondersteunen in hun beslissing.

Volledig overzicht

Werkgever worden is voor ondernemers een stap die veel vragen oproept. Het is niet eenvoudig om een kijk te krijgen op alle verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. De informatie zit verspreid over veel verschillende websites. Op ikwilaanwerven.be vinden ondernemers een volledig en betrouwbaar overzicht van alles wat ze moeten weten om werkgever te worden. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen, het komt allemaal aan bod. Een handige checklist helpt om geen enkel aspect uit het oog te verliezen.

Kosten inschatten

De belangrijkste vraag van een ondernemer is natuurlijk hoeveel een werknemer kost. Op ikwilaanwerven.be heeft die vraag daarom een centrale plek gekregen. Ondernemers vinden er de werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector. Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de kostenposten waaruit het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen. Ook mogelijke verminderingen worden vermeld

Toch gaan de profielen over meer dan kosten alleen. Bij de keuze van een werknemer spelen nog andere overwegingen een rol. Een jobstudent kan bijvoorbeeld erg voordelig zijn, maar je kunt hem maar voor een beperkte tijd inzetten. Daarom vermelden de profielen ook de andere, niet-financiële voor- en nadelen.

Dashboard met persoonlijke gegevens

Een ondernemer die zich aanmeldt (met itsme of zijn eID), krijgt toegang tot een persoonlijk dashboard. Dat geeft hem zicht op zijn persoonlijke gegevens. Hij ziet er bijvoorbeeld de basisgegevens van zijn onderneming en het aantal werknemers dat hij in dienst heeft. Ook de e-Box, de elektronische brievenbus voor zijn contacten met de overheid, heeft er een plek gevonden.

Het dashboard is een gamechanger. Voor het eerst krijgt een ondernemer zicht op (een deel van) zijn RSZ-gegevens. Op dit ogenblik staat het dashboard nog in zijn kinderschoenen, maar het is de bedoeling om het informatieaanbod later uit te breiden.