In 2017 is de Sociale Inspectie geïntegreerd in de RSZ-inspectie. Om de uniforme werking van de nieuwe inspectiedienst te bevorderen werd in 2019 een nieuwe tool ontwikkeld.

Verwezenlijkingen 2019

Om aan alle randvoorwaarden voor het slagen van de nieuwe toepassing te voldoen, gingen een aantal deelprojecten van start:

  • De juridische modaliteiten werden uitgeklaard.
  • De structuur en de codes waarmee onderzoeken en resultaten worden geregistreerd, werden opnieuw bekeken en omgevormd tot een meer helder en logisch geheel.
  • Met een beperkte maar representatieve gebruikersgroep werden de workflows van de meest voorkomende onderzoekstypes end-to-end gedefinieerd. Dat resulteerde in draaiboeken die als basis zullen dienen voor de latere handleiding. Daarnaast kwamen er ook een aantal verbetervoorstellen voor de bestaande toepassing.
  • Het proces dat in de digitale werkomgeving van de RSZ was geïmplementeerd, werd vereenvoudigd en geoptimaliseerd.
  • Er werd een planning gemaakt om de verschillende thematische directies van de Inspectie gefaseerd te laten instappen, en elke instap te linken aan een release met nieuwe functies.

In november 2019 ging een pilootgroep van start in de nieuwe toepassing. De integratie van de andere inspecteurs gebeurt gradueel in 2020.