Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Settlinginbelgium.be

Single Digital Gateway (Your Europe nieuw venster) is de Europese digitale toegangspoort waar alle burgers en ondernemingen uit een EU-land informatie, onlineprocedures en diensten voor ondersteuning en oplossing van problemen van een ander EU-land kunnen vinden. De bedoeling is dat burgers en ondernemingen zich eenvoudig en snel kunnen oriënteren over het land waar ze willen gaan werken en/of wonen.

RSZ trekker voor het Belgische SDG-verhaal

Voor informatie over de situatie in de verschillende lidstaten verwijst Your Europe naar websites die door die lidstaten worden onderhouden. Informatie over de thema’s werk en pensioen, gezondheid, sociale zekerheid en zakendoen werden voor België verzameld op een nieuwe website: settlinginbelgium.be nieuw venster. Die is ook te bereiken via de websites socialsecurity.be nieuw venster en international.socialsecurity.be nieuw venster.

De informatie, beschikbaar in de drie landstalen en het Engels, is afkomstig van diverse instellingen: RSZ, KSZ, FOD WASO, RIZIV, RSVZ, FOD Economie, RJV, RVA, SFPD, Unia, IGVM, FMSA, FOD Volksgezondheid, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Duitstalige gemeenschap, FOD Sociale Zekerheid. Samen met de KSZ zorgde de RSZ voor de coördinatie van het project.

Verdere ontwikkelingen

Nu de informatiefase is afgerond, worden ook toepassingen en procedures in het Engels toegankelijk gemaakt. Einde 2023 moet dat proces afgerond zijn.

Terug naar boven