Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Een nieuwe koers voor de Overzeese Sociale Zekerheid

De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een verzekering van de Belgische overheid, bestemd voor expats die buiten Europa aan de slag gaan. Sinds 2017 is de verzekering bij de RSZ ondergebracht.

Marktonderzoek wijst uit dat expats de formule van de OSZ naar waarde weten te schatten. Het vooruitzicht dat er in het buitenland een degelijk sociaal vangnet voorhanden is, maakt soms het verschil tussen vertrekken of in België blijven. Voor velen staat de OSZ gelijk met de zekerheid van thuis.

Beter aanspreekbaar voor klanten

Maar de dienstverlening van de OSZ was nog voor verbetering vatbaar. In 2020 koos de OSZ daarom radicaal voor vernieuwing. De organisatie stemde haar werkwijze nog meer af op de behoeften van haar klanten.

Allereerst kunnen klanten, oude en nieuwe, met vragen of voor de opvolging van hun dossier nu terecht bij een eerstelijnsdienst, de ‘Frontline’. Die vangt alle klanten op en beantwoordt hun vragen. De OSZ begon ook met accountmanagers te werken. Zij worden het aanspreekpunt voor met name de grotere ondernemingen die zich via de OSZ verzekerden.

Meer digitaal

In 2020 zette de OSZ ook belangrijke stappen naar een sterkere digitalisering. Klanten kunnen hun aanvraag voor de vergoeding van medische kosten of een pensioen nu online doen. De volgende stap is om de formulieren te linken met onder meer het rijksregister, het KBO en onze eigen centrale database.

Dit zijn nog maar de eerste stappen naar een efficiëntere digitale dienstverlening. Op termijn streeft de OSZ naar een optimale elektronische dienstverlening waarbij de klant online toegang heeft tot zijn volledige dossier.

Klanten zullen ook worden aangemoedigd om My e-box, een persoonlijke, gecentraliseerde en beveiligde elektronische brievenbus, te activeren. Op die manier kan de uitwisseling van documenten alvast via een veilige en digitale weg gebeuren.

Terug naar boven