Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

De Sociale Maribel in de publieke non-profitsector organiseren

Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Openbare werkgevers die actief zijn in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of cultuur, kunnen een financiële tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector krijgen. De middelen van het Fonds komen voort uit de vermindering van werkgeversbijdragen van werkgevers uit de non-profitsector.

Eind 2020 financierde het Fonds Sociale Maribel 12.694 arbeidsplaatsen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor een totaalbedrag van 429.047.660 euro op jaarbasis.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector moet ook verschillende maatregelen uit de sociale akkoorden voor de openbare federale gezondheidssectoren uitvoeren.

In het kader van de maatregel ‘bijkomend verlof’ vanaf 52 jaar financiert het Fonds de (gedeeltelijke) vervanging van de werknemers die dat bijkomend verlof toegekend krijgen. In 2020 financierde het 219 voltijdse equivalenten.

In het kader van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds, werden middelen ter beschikking gesteld van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Een bedrag van 16.565.073,61 euro werd toegewezen aan de openbare ziekenhuizen. Met deze middelen werden 255 arbeidsplaatsen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, toegekend.

Project vorming 600

Het project ‘Vorming 600’ biedt werknemers uit de federale gezondheidssectoren de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de Verpleegkunde of gebrevetteerd verpleegkundige, en dat met behoud van loon. Werknemers die een opleiding volgen, worden vervangen. Het Fonds Sociale Maribel financiert de vervangende tewerkstelling.

In 2020 behaalden 115 van de 612 werknemers in opleiding hun diploma. In september 2020 werden 314 nieuwe kandidaten tot de opleiding toegelaten.

Terug naar boven